Modificări de culoare

Orice modificare de culoare indică o disfuncționalitate a dinților în cauză. Deseori acest semn se asociază cu altele prezentate la acest capitol.